Vedtatt planprogram

Vedtatt planprogram for prosjektet E6 Kvithammar - Åsen

Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og det er utarbeidet et planprogram med planavgrensning for Stjørdal og Levanger kommune. Planprogram ble vedtatt i Stjørdal kommune 03.04.2019 og i Levanger kommune 13.03.2019.