Utvidet varslingsområde

I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorvei på ca. 19 km fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og vi har utarbeidet et planprogram med planavgrensning for Stjørdal og Levanger kommune. Planprogram ble vedtatt i Stjørdal kommune 03.04.2019 og i Levanger kommune 13.03.2019.

Utvidet varslingsområde for Stjørdal kommune

Første gangs utvidelse
Link til avisannonse med varsel om første gangs utvidelse av varslet plangrense
Les mer om første gangs utvidelse av planområdet
Se presentasjon fra infomøte 15.10.2019

Andre gangs utvidelse (gjeldende)

Link til avisannonse med varsel om andre gangs utvidelse av varslet plangrense

Les mer om andre gangs utvidelse av planområdet

Se presentasjon fra infomøte 07.01.2020


Utvidet varslingsområde for Levanger kommune

Første gangs utvidelse
Link til avisannonse med varsel om første gangs utvidelse av varslet plangrense
Les mer om første gangs utvidelse av planområdet
Se presentasjon fra infomøte 13.08.2020

Andre gangs utvidelse
Les mer om andre gangs utvidelse av planområdet

Tredje gangs utvidelse (gjeldende)

Les mer om tredje gangs utvidelse av planområdet